Prof. dr hab. med. Krzysztof Preis

Jeden z założycieli Centrum w 2000 roku. Od 1984 roku jego głównym miejscem zatrudnienia jest Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, której jest Kierownikiem od 2002 roku. Od 2021 roku jest również Koordynatorem Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu. Jest Wiceprezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Prenatalnej. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz diagnostyki USG, ale przede wszystkim udziela konsultacji prenatalnych, a także zajmuje się diagnostyką wad płodu oraz leczeniem wewnątrzmacicznym farmakologicznym i chirurgicznym płodów oraz ciąż. Większość tego typu zabiegów wykonywał w Gdańsku od 1991 roku, od 2021 odbywają się one w Toruniu. Obecnie stosowane techniki chirurgiczne igłowe i fetoskopowe, również z użyciem lasera oraz zabiegi "na otwartej macicy" pozwalają na pomoc w coraz większej liczbie chorób.