Prof. dr hab. med. Krzysztof Preis

Jeden z założycieli Centrum w 2000 roku. Od 1984 roku jego głównym miejscem zatrudnienia jest Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, której jest Kierownikiem od 2002 roku. Jest Prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
i Wiceprezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Prenatalnej. Jest specjalistą położnictwa
i ginekologii oraz diagnostyki USG, ale przede wszystkim udziela konsultacji prenatalnych, a także zajmuje się diagnostyką wad płodu oraz leczeniem wewnątrzmacicznym farmakologicznym i chirurgicznym płodów oraz ciąż. Większość tego typu zabiegów wykonuje w Gdańsku
od 1991 roku. Obecnie stosowane techniki chirurgiczne igłowe i fetoskopowe, również z użyciem lasera oraz zabiegi "na otwartej macicy" pozwalają na pomoc w coraz większej liczbie chorób.